Dezinfekcia
O násČinnostiVedeli ste?ŠkodciKontakt

Deratizácia 
Dezinsekcia 
Dezinfekcia 

 


DEZINFEKCIA

        Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.       

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre: 
    • byty po úmrtí bývajúceho,
• dopravné prostriedky (autobus, taxi),
• poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby,
• sauny, bazény,
• zdravotníctvo,
• policajné a väzenské cely,
• povaly a strešné priestory pred po odstránení vtáčieho trusu,

• priestory po zatopení.
Používané prípravky:  
    • CHLORAMIN B
    • DESAM GK
    • DESAM OX
    • VIRKON S