Deratizácia
O násČinnostiVedeli ste?ŠkodciKontakt

Deratizácia 
Dezinsekcia 
Dezinfekcia 

 


DERATIZÁCIA

        Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade
s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.

     Jedná sa o opatrenia preventívne a represívne s využitím chemických metód
hubenia hlodavcov spočívajúcich v aplikácií rodenticídov.

     V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné
zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň.

Výkon deratizácie zabezpečujeme pre: 
        • mestá a obce (celoplošné zásahy) a pod.
• bytové podniky,
• zdravotnícke zariadenia,
• školy,
• internáty,
• hotely,

• stravovacie zariadenia,
• obchodné komplexy,
• výrobné podniky,
• nevýrobné organizácie rôzného druhu,
• poľnohospodárske podniky,

• armádne komplexy.
Používané prípravky: 
        • BARAKI Z
• BARAKI WAX - voskové bloky
• LANIRAT G C
• LANIRAT G RM
• STORM WBB
• FASTIN RODENTIC

HLODAVCE

Potkan Hnedý

          Potkan hnedý (Rattus norvegikus)

Potkan čierny

          Potkan čierny (Rattus rattus)

Myš

          Myš domová (Mus musculus)

Hraboš

          Hraboš poľný (Microtus arvalis)

Hryzec

          Hryzec vodný (Arvicola terrestris)