Vedeli ste?
O násČinnostiVedeli ste?ŠkodciKontakt

 

 

 

HLODAVCE

 

Potkan Hnedý

sú prenášačmi viac ako 20 druhov ochorení napr.: tularémia,
mor, leptospiróza, salmonelóza, besnota, trichofícia, sodoku

ŠVÁBY, RUSI

 

Šváb Obecný

sú významnými hygienickými škodcami, prenášajú plesne a sú
pôvodcami nebezpečných nákaz, s obľubou vyhľadávajú tmavé
úkryty v elektrických skrinkách a rozvodoch a preto sú príčinou
požiarov

MRAVCE

 

Mravec

škodia na potravinách požerom a ich znečistením, ďalej škodia
na rôznych substrátoch, dreve, stavbách, entomologických
zbierkách 

MOLE, VÍJAČKY

 

Mole, Víjačky

nebezpečné škodce na obilí, múke, čokoláde, sušenom ovocí,
spôsobujú škody na strojných zariadeniach, odevoch, textile,
kobercoch

CHROBÁKY

 

Potemník skladový

spôsobujú obrovské akostné a hmotnostné škody
na potravinách (obiloviny, lúšteniny, ryža, cestoviny, tabák,
olejniny a pod.)

MUCHY

 

Mucha

kontaminujú potraviny, môžu pasívne prenášať črevné
ochorenia, spôsobujú až 40% straty na dojivosti kráv

BLCHY

 

Blcha

dokážu skákať 30 cm do diaľky a 10 cm do výšky, niektoré
druhy sa významne podieľajú na šírení moru, tularémie, krysej
škvrnivky

ROZTOČE

 

Roztoče

sú pôvodcami alergií, spôsobujú vyrážky a sťažujú dýchanie,
človek im za noc dodá k výžive asi 1 gram kožných šupín,
čo stačí k výžive asi 1 milióna roztočov

KLIEŠTE

 

Kliešť

nebezpeční prenášači chorôb, číhajú na svojich hostiteľov
vo výške 10 - 150 cm na trávach a kríkoch