Dezinsekcia
O násČinnostiVedeli ste?ŠkodciKontakt

Deratizácia 
Dezinsekcia 
Dezinfekcia 

 


DEZINSEKCIA

        Dezinsekcia je súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov
významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho
hmyzu, alebo hospodársky významných ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných
materiáloch a objektoch.
       

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre: 
    • bytové podniky, 
• obchodné komplexy,
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel,
• školy,
• zariadenia cestovného ruchu,
• zdravotníctvo,
• stravovacie zariadenia,
• kancelárske a administratívne priestory,
• armádne komplexy.
Používané prípravky:  
    • ACTELLIC 50EC
    • AGITA 10 WG
    • AQUA RESLIN SUPER
    • COOPEX SMK GEN - dymovnica
    • EMPIRE 20
    • FARATOX TURBO
    • FICAM 80W
    • K-OTHRINE 25 SC
    • K-OTHRINE 25 WP
    • LAFAREX K
    • MAXFORCE MF
    • MAXFORCE ULTRA GEL
    • MAXFORCE ULTRA KOMPLET
    • RELDAN 40 EC
    • RESLIN 25 SE
 

ŠVÁBY (BLATTODEA)

Šváb Obecný

      Šváb obyčajný (Blatta orientalis)

Rus

      Rus domový (Blattela germanica)

OSY (VESPIDAE)

Osa

      Osa útočná (Vespula germanica)

MRAVCE (FORMICOIDEA)

Mravec Faraónsky

      Mravec faraónsky (Monomorium pharaonis)

Mravec

      Mravec obyčajný (Lasius niger)

CHROBÁKY (COLEOPTERA)

Potemník Skladový

      Potemník skladový (Tribolium confusum)

Zrniar Čierny

      Zrniar čierny (Calandra granarius)

MOTÝLE (LEPIDOPTERA)

Mole, Víjačky

      Moľa obilná (Nemapogon granella)

DVOJKRÍDLOVCE (DIPTERA)

Komár

      Komár útočný (Aedes vexans)

Mucha

      Mucha domáca (Musca domestica)

BLCHY (SIPHONAPTERA)

Blcha

      Blcha ľudská (Pulex irritans)

SVRČKY (GRYLLODEA)

Svrček

      Svrček domový (Ahceta domestica)

ROZTOČE (ACARINA)

Roztoče

      Roztoč múčny (Acarus siro)

Kliešť

      Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)